Russian (CIS)ҚазақшаEnglish (United Kingdom)
 
 
Ә.Х. Марғұлан
атындағы
Археология институты
Адрес:
г. Алматы, ул. Шевченко 28, пр. Достык, 44
 

Баннер

ruhani-jangyru-logo

Марғұлан атындағы Археология институтының журналы

КазНУ

Бастыбет Қызметкерлер Акымбек Ералы Шардарбекулы

Акымбек Ералы Шардарбекулы

1

Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией археологических технологий Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК.

Родился в 1978 году в селе Абай Тюлькубасского района Чимкентской (ныне Туркестанской) области. В 1999 году по специальности «археология» получил академическую степень бакалавра в Казахском государственном университете имени аль-Фараби, в 2001 году в этом же университете закончил специальность «археологии и этнологии» и получил академическую степень магистра истории.

2001-2003 гг. - стажер-исследователь Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби.

В 2003-2007 гг. - младший научный сотрудник; научный сотрудник научно-исследовательского центра МКТУ имени К.А. Яссауи.

С 2007 г. - научный сотрудник Института археологии имени А.Х. Маргулана МОН.

В 2012 году поступил в докторантуру PhD Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности 6D020800 – «Археология и этнология», в 2015 году защитил докторс-кую (PhD) диссертацию на тему: «Средневековая керамика городище Актобе (VI в. – начало XIII вв.)» под руководством д.и.н. Елеуова М.Е.

Научные интересы: исследование средневековых городов Казахстана, средневековые керамические изделия и гончарные ремесла Казахстана.

 Автор более 90 научных и научно-популярных статьей.

 Публикации:

 1. Ақымбек Е.Ш. Шу өңірінің ежелгі және ортағасырлық керамикасы (Қордай ауданы материалдары бойынша). – Алматы: Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты, 2017. – 112 б., илл.
 2. Ақымбек Е.Ш. Ортағасырлық Ақтөбе қаласындағы кірпіш күйдіретін пеш // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2017. – № 1 (311). – Б. 76-87.
 3. Ақымбек Е.Ш. Шу-Талас өңірлеріндегі орта ғасырлардағы жүзім шаруашылығы (Жазбаша және археологиялық материалдар бойынша) // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2017. – № 1 (52). – Б. 206-211.
 4. Акымбек Е.Ш. Кирпичеобжигательная печь средневекового городища Актобе // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Исторические и социально-политические науки». №3, 2017 С. 173-182 (соавтор: Савельева Т.)
 5. Akymbek Y. Islamic Twelfth Century C.E. Glazes from Aktobe, Kazakhstan, and Comparison to Modern Practice in Afghanistan and Uzbekistan // MRS Advances. First View. 10.1557/adv.2017.299. 24 April 2017, pp. 1-33 (Pamela B. Vandiver, Sean Arnold).
 6. Ақымбек Е.Ш. Қордай төрткүліндегі құмдан // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2018. – № 1 (56). – Б. 293-300 (тел автор: Байбугунов Б.А.).
 7. Ақымбек Е.Ш. Шу-Талас өңірлеріндегі ортағасырлық қалалардың сырлы керамикаларына жүргізілген зерттеу жұмыстары // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2018. – № 3 (58). – Б. 297-311.
 8. Ақымбек Е.Ш. Ортағасырлық төрткүлдер хақында // «Қазақстан мен іргелес елдердің тарихи-мәдени мұрасын зерттеудегі заманауи әдістер мен тұрғылар» атты «ІХ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / жауапты ред. Ғ.Қ. Омаров. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – Б. 243-249. (тел автор: Шагирбаев М.С.)
 9. Ақымбек Е.Ш. Шу-Талас өңірлеріндегі ортағасырлық төрткүлдердің зерттелу тарихы // Қазақстан Археологиясы. – Алматы, 2019. – № 1 (3). – Б. 43-61 (тел автор: Шағырбаев М.С.).
 10. Ақымбек Е.Ш. 2018 жылы Шу өңіріндегі Қосқұдық төрткүліне жүргізілген зерттеу жұмыстарының қорытындысы // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. – 2019. – № 1 (60). – 322-334 (тел автор: Шағырбаев М.С.).
 11. Ақымбек Е.Ш. Ортағасырлық төрткүлдердің құрылымы мен құрылысы // «Ұлы Даланың жеті қыры және Еуразия археологиясы мен этнологиясының өзекті мәселелері» атты «ХІ Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Жауапты ред. Ә.Т. Төлеубаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. Б. 164-181 бб. (тел автор: Шағырбаев М.С.).
 12. Akymbek Y. Local production and long-distance trade of Islamic glazed ceramics in Central Asia: A compositional analyses of ceramics from Southern Kazakhstan by NAA and LA-ICP-MS // Journal of Archaeological Science: Reports 26 (2019). P. 1-22 (Catherine E. Klesner, Brandi L. MacDonald, Laure Dussubieux, Pamela B. Vandiver).

 Контактные данные: Бұл e-mail спам-боттардан қорғалған, оны көру үшін сізде Javascript қосулы болу керек

 

 
 
   
 
2022 © Институт археологии им. А. Х. Маргулана Создание сайта Создание сайтов, разработка и сопровождение сайтов, продвижение, хостинг