Russian (CIS)ҚазақшаEnglish (United Kingdom)
 
 
INSTITUTE
Archeology
named A. Kh. Margulan

Address:
44 Avenue Dostyk, st. Shevchenko 28, Almaty
Telephones:
8(727) 2721325- reception room

 

Banner

ruhani-jangyru-logo

Археология институтының журналы. А.Х.Марғұлан

КазНУ

Главная Employees Аккалиева Айбобек Шыныбековна

Аккалиева Айбобек Шыныбековна

АККАЛИЕВА АЙБОБЕК ШЫНЫБЕКОВНА

1

Специалист-историк Отдела археологии эпохи камня и палнометалла Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК.

Родилась 4 сентября 1998 года в Актюбинской области (Уилский район).

Окончила факультет истории, археологии и этнологии Казахского национального университета им. аль-Фараби (2020).

Дипломная работа написана по теме «Савромато-сарматская культура», научный руководитель – Б.Б. Бесетаев.

Научные интересы: керамическое производство ранних кочевников.

Автор 5 научных статей.

 

Основные публикации

Аққалиева А.Ш. Ақтөбе облысы территориясындағы ерте темір дәуірінің революцияға дейінгі зерттелу тарихы // «Жаңа материалдар және археологиялық зерттеу әдістемесі» aтты тaқырыптa С.М. Ақынжaновтың туғaнынa 80 жыл толуынa орaй «археология: өткені, бүгіні, болашағы» бірінші хaлықaрaлық жaс ғaлымдaрдың ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 163-167 бб.

Аққалиева А.Ш. Савромат-сармат мәдениеті (Ақтөбе облысы материалдары негізінде) // VI Халықаралық Фараби оқулары. Алматы, Қазақстан Республикасы, 2019 жыл 8-11 сәуір. «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылымиконференциясының материалдар жинағы. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 165-168 бб.

Аққалиева А.Ш. Ақтөбе облысының савромат-сармат ескерткіштерінің кеңестік дәуірдегі зерттелу мәселелері // «Ақынжанов оқулары-2019» атты көрнекті археолог – Сержан Мұсатайұлы Ақынжановтың 80 жылдығына арналған жас ғалымдардың халықаралық археологиялық конференциясының жинағы. – Алматы, 2019. – 85-91 бб.

 

Контакты: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 
   
 
2020 © Институт археологии им. А. Х. Маргулана Создание сайта Создание сайтов, разработка и сопровождение сайтов, продвижение, хостинг